Метрологія, стандартизація, сертифікація

МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Оновлення сторінки CTL + F5

НОВИНИ

Завдання № 1. Додав:

  1. Термін виконання 13.09.2022р


Група ГБ-41

Завдання:

Література

  1. Методичні вказівки "Метрологія, стандартизація" Київ, 1998 Завантажити файл pdf (31 Mb)
  2. Методичні вказівки "Метрологія і стандартизація" Київ, 2010 Завантажити файл pdf (28 Mb)
  3. Тарасова В.В. - Метрологія, стандартизація і сертифікація. Підручник затверджено МОН України (2006).pdfЗавантажити файл pdf (1.7 Mb)
  4. Саранча Г.А. - Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю .pdfЗавантажити файл pdf (36 Mb)

Колір оцінки Оцінка 100 бал. "А" 99-97 бал. "А" 95-96 бал. "А" 90-94 бал. "А" 86-89 бал. "В" 82-85 бал. "В" 75-81 бал. "C" 67-74 бал. "D" 60-66 бал. "E" Test ? Meeting

Варіант Студент Завдання 1
(Доклад)
Оцінка Meeting Завдання 2
Нормативний документ (Word, PowerPoint, HTML). Скласти тести (п'ять запитань).
Оцінка Тест Meeting Завдання 3
Гістограма
Meeting Завдання 4
Клас точності
Meeting Завдання 5
Іноземний Норм.Док.
Meeting Завдання 6
EAN-13
Meeting Завдання 7
Етикетка
ЗАЛІК
1 Бодак Владислав Юрійович Міри об'єму стародавньої України 94 бал. "А" "-" Декрет Кабінету Міністрів України “Про забезпечення єдності вимірювань” від 26.04.1993 р. 100 бал. "А" _ "-" 94 бал. "А" "-" "-" "-" 95 бал. "А" "-"
2 Ільків Руслан Русланович Міри об'єму стародавньої України 94 бал. "А" "-" Про метрологію та метрологічну діяльність 100 бал. "А" _ "-" 94 бал. "А" "-" 90 бал. "А" "-" 95 бал. "А" "-" 95 бал. "А" "-" 95 бал. "А"
3 Таварткіладзе Нестан Іусуфівна Міри виміру стародавньої України (рідина) 100 бал. "А" "-" Закон “Про забезпечення єдності вимірювань” від 01.12.1997 р. 95 бал. "А" _ "-" 95 бал. "А" "-" 100 бал. "А" "-" 95 бал. "А" "-" 95 бал. "А" "-" 100 бал. "А" "-"
4 Тимощук Назар Романович Французька революція. Системи СИ "-" Закон “Про метрологію та метрологічну діяльність” від 11-02-1998р _ "-" "-" "-" "-" "-"
5 Хмель Денис Станіславович Історія. Система "СІ" "-" Наказ Держстандарту України: “Типове положення про державні наукові метрологічні центри Держстандарту України” від 28-05-1999р _ "-" "-" "-" "-" "-"

Оцінювання роботи

Оцінка за 100-бальною шкалою Оцінка за шкалою ЕСТS Кількість задач
90-100 A Задачі 1,2,3,4,5,6,7,8
82-89 B Задачі 1,2,3,4,5,6,7
74-81 C Задачі 1,3,4,5,6,7
64-73 D Задачі 2,4,6,7
60-63 E Задачі 2,4,6,7
35-59 FX  
1-34 F