Метод трьох команд К123. ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Увага! Для оновлення сторінки натисни сполучення клавіш CTL + F5

МЕТРОЛОГІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ. ПРИКЛАД ЗАВДАННЯ № 3

ЕТИКЕТКА "ВОДА МОРШИНСЬКА" (ПРИКЛАД ПОМИЛКИ)

Етикетка

Мал.1 Етикетка. 1- ДСТУ; 2- хімічний склад; 3- сертифікати якості та безпеки; 4- міра об"єму; 5- утилізація й знак УкрСЕПРО; 6- код виробника EAN13.

СТАНДАРТИ ТА СЕРТИФІКАТИ

Увага! До кожного умовного знаку додавати повну назву й, обов"язково, посилання на джерело в мережі Internet (URL)
 1. ДСТУ 878–93 - НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ; ЗМІНА № 33; ДСТУ 878–93; ВОДИ МІНЕРАЛЬНІ ФАСОВАНІ; Технічні умови Посилання на Закон
 2. ХІМІЧНИЙ СКЛАД
 3. ISO9001 - ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)
  ДСТУ EN ISO 9001:2018Посилання на Закон
  Сертифікація систем управління якістю ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015)
 4. ISO22000 - ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ІSО 22000:2005, IDТ)
  ДСТУ ISO 22000:2007 Посилання на Закон
  ISO 22000 (HACCP/ХАССП)Сертифікація систем управління безпечністю харчової продукції ISO 22000 (HACCP/ХАССП)
 5. Об"єм - вказано вірно (Відповідно обраній величині довірчої ймовірності, наприклад 95%, інтервал показує допустими межі відхолення об"єму);
 6. Правила утилізації товару. ДСТУ ISO 14024:2002 Екологічні марковання та декларації - Екологічне маркування типу I - Принципи та методи (ISO 14024:1999, IDT) Міністерство енергетики та захисту довкілля України. Посилання на Нормативні Документи
 7. Знак добровільної сертифікації. ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. ДСТУ 3410-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення.
  Д Е К Р Е Т КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. Про стандартизацію і сертифікацію
 8. 4820017000024 - штрих кодов ean-13. Код країни виробника 482 - Україна. Остання цифра "4" - контрольний розряд. Визначення штрихового коду EAN14
  Search for EAN, UPC, ISBN or product names Посилання на базу даних

ЕТИКЕТКА "ВОДА КРИВООЗЕРСЬКА"
(ПОМИЛКИ У ЦИФРАХ ВЕЛИЧИНИ ОБ"ЄМУ - ПУНКТ № 3)

Етикетка

Мал.2 Етикетка із не коректним позначенням міри об"єму рідини. 1- ISO; 2- хімічний склад; 3- міра об"єму; 4- код виробника EAN13.

Методичні рекомендації

Приклад позначення за правилами
Об"єм: 0,5 +/- 0,05 дм3

Міру об"єму не можливо визначити точно й записати одним числом. Вплив випадкової похобки на результати виміру не можливо уникнути. Тому будь-яку величину, визначену екпериментальним шляхом, можна записати із позначенням відповідного інтервалу при заданій якості надійності. Остання визначається довірчою ймовірністю, яка вказує скільки вимірів із сотні попадають в означений інтервал. Загально прийнятий рівень надійності результатів вимірювання в техниці за замовченням прийнято - 95%, його не вказують. Приводять міру та позначають інтервал якому належить означена міра нашого об"єкту.


<<< НА ГОЛОВНУ ---перехід--- ДО УМОВИ ЗАВДАННЯ >>>