Кінематична в'язкість води. Kinematic viscosity of water.

Кінематична в'язкість води. Kinematic viscosity of water

Значення коефіцієнту кінематичної в'язкість води в залежності від температури.

Кінематична в'язкість води     Таблиця № 1
t , °С 0 5 10 20 30 40 50 60
ν·10-6, м2 1,787 1,519 1,307 1,004 0,801 0,658 0,551 0,475
t , °С 70 80 90 100 240 260 280 300
ν ·10-6, м2 0,413 0,365 0,326 0,294 0,141 0,135 0,131 0,128