K123 Hydraulics Online Example About SQH

A HYDRAULICS IS IN PICTURES

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА РІДИНИ ТА ГАЗУ (ГІДРАВЛІКА) В МАЛЮНКАХ

1.ГІДРОСТАТИКА І ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ В МАЛЮНКАХ

1.1.Властивості рідини. ТИСК Варіанти задач

1.2.Гідростатичний тиск на плоску поверхню. Варіант задачі

1.3.Гідростатичний тиск на криволінійну поверхню. Варіанти задачі

1.4.Відносна рівновага рідини. Варіанти задач

1.5.Плавання тіл. Остійність. Варіанти задач

1.6.Метод трьох команд К123. Варіанти задач

1.7.Алгоритми типових розрахунків. Приклади задач

2.ГІДРОДИНАМІКА. ФОРМУЛИ, ВИЗНАЧЕННЯ, АЛГОРИТМИ РОЗРАХУНКУ, ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ

2.1.Рівняння Бернуллі для потоку нев’язкої рідини. Варіанти задач

2.2.Режим руху рідини. Число Рейнольдса. Варіанти задач

2.3.Гідравлічні опори і втрати напору. Варіанти задач

2.4.Рівняння Бернуллі для потоку в’язкої рідини. Варіанти задач

2.5.Енергетичний зміст рівняння Д.Бернуллі.П'єзометрична лінія та лінія повного напору. Варіанти задач

2.6.Алгоритми типових розрахунків. Приклади задач

3.Гідравліка в малюнках

4.Формули гідравліки

5.Глосарій

6.Література

Up Next Home Online Theory Example K123